Mindful lezen


Evenementgegevens


Vanuit Liefde – Luisteren – Leven

Boek dat straalt

 

Eerste boek:
‘Het geschenk’
12 lessen die je leven kunnen redden
Edith Eger (Lev.2020)

 

Hoe integreer je de inhoud van een boek?
In mindful leesgroepen ontmoeten we mekaar, staan we stil bij wat er om ons heen en met onszelf gebeurt, reflecteren we over de tijd waarin we ons bevinden en spiegelen we onze gedachten aan de inzichten uit een boek.  

We lezen samen een boek op mindful wijze. We onderzoeken wat de inhoud van het boek in ons leven kan betekenen en inspireren mekaar. Alle verdediging, overtuiging en reactie laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten optimaal te laten groeien.

De leesgroep wordt begeleid door een facilitator, die een veilige ruimte biedt om gedachten te delen, te reflecteren over de inhoud van het boek dat we lezen en de plaats die we deze inhoud willen geven in ons leven. 

Een mindful leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.

 

Hond leest boek

Wat is het niet? 

Het is geen therapeutische sessie.
Het is geen literaire analyse.
We willen elkaar niet overtuigen. 
We willen ‘de’ waarheid niet zoeken.

Wie kan aan de leesgroepen deelnemen?
Iedereen die bereid is het voorgestelde boek te lezen en samen met anderen op een mindful en verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.  

Het is geen vereiste om een mindfulnesstraining te hebben gevolgd.

Hoe wordt dit georganiseerd?
Je kan je inschrijven onderaan deze pagina.
Tijdens online zoomsessies van telkens een tweetal uur, reflecteren we over de inhoud.  Het is de bedoeling dat we vanuit onze levenservaring in de spiegel kijken van het gedachtegoed van het boek. Daardoor creëren we in onszelf nieuwe inzichten en verfrissende ideeën. 

Om voldoende verbinding te realiseren, werken we per boek met vaste leesgroepen. Hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker we met elkaar kunnen praten en gedachten kunnen delen. Daarom ook maken we de groepen bij voorkeur niet groter dan 10 deelnemers.

Elke groep heeft een vaste facilitator, verbonden aan Mindful Collectief. Deze facilitator heeft een dubbele rol, enerzijds is hij/zij verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie. Anderzijds participeert hij/zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

We werken per boek met vaste leesgroepen. Na afloop van de leesgroepen rond het boek ‘Het Geschenk’ van Edith Eger, starten we nieuwe groepen op rond een ander boek.

Welke structuur hebben de bijeenkomsten van de leesgroep?
Elke sessie heeft een relatief vaste structuur.

Voorafgaand aan elke sessie wordt meegedeeld welk deel van het boek wordt gelezen. 

Elke sessie start met een meditatief moment, vervolgens zijn er twee luister- en deelrondes waarin we reflecteren over de inhoud van het gelezen gedeelte van het boek. We sluiten af met een meditatief moment en een deelronde. 

We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies vragen en reflecties kunnen genoteerd worden. 

Structuur van een sessie
Check-in: hoe zit ik er nu bij? Meditatief moment

Luisterronde één: inhoud van het gelezen deel

  1. De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit boek? We geven geen commentaar, reflecties. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten. 
  2. Wat viel me op in de inbreng van de anderen. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt. 

Luisterronde twee: spiegeling aan eigen leven (kort individueel schrijfmoment creëren)

  1. Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf? 
  2. Elke deelnemer krijgt de ruimte en de tijd om hierover iets mee te delen. 

Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

Wanneer worden deze leesgroepen georganiseerd?
Om de 4 weken ontmoeten en spreken we elkaar online.
Hier vind je de twee groepen, hun facilitator en de data van de maandelijkse sessies.

Reinhilde Pulinx:
Steeds de 2de woensdag van de maand: 19.30 uur tot 21.30 uur
13/1 – 10/2 – 10/3 – 14/4 – 12/5 – 9/6 2021 

Mia Jansen:
Steeds de 4de zaterdag van de maand: 10 tot 12 uur
23/1 – 27/2 – 27/3 – 24/4 – 22/5 – 26/6 2021

Heb je interesse?
Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van de volgende facilitatoren:
Mia Jansen:  miajansen@skynet.be
Reinhilde Pulinx: rpulinx@yahoo.fr

Kostprijs voor 6 mindfulle leessessies
Een reeks bedraagt €50.

Inschrijvingsformulier

    .